Szkolenia okresowe dla kierowców. Warszawa. ADR

     Firma Port Kierowcy powstała w 2009 roku, choć doświadczenia z branży szkoleniowej i TSL sięgają roku 2004. Usługi świadczymy głównie na terenie województwa mazowieckiego. Naszym klientom oferujemy szeroką gamę szkoleń okresowych dla kierowców w Warszawie i Wyszkowie na wysokim poziomie merytorycznym. Nasz ośrodek kompleksowo zajmuje się obsługą kierowców i kandydatów na kierowców – od organizacji badań lekarskich i psychologicznych, organizowania kursów i szkoleń, konsultacji po kursach, rozliczania czasu pracy kierowców aż po odwołania od kar nakładanych na drodze na kierowców. Szkolenia okresowe dla kierowców. Warszawa. ADR

     Proponujemy nowoczesne i bardzo innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzenia naszych usług. Dzięki dużemu doświadczeniu i kontaktach w branży wykraczających już poza granicę Polski, fachowości oraz pasji  gwarantujemy satysfakację i zadowolenie ze skorzystania z naszych usług.

…co oferujemy?

 • zapisy na kursy NON STOP
 • zajęcia w bezstresowej atmosferze
 • zoptymalizowany czas trwania kursu
 • możliwość płatności w dogodnych ratach
 • multimedialny system prowadzenia wykładów
 • wysoki poziom zdawalności egzaminów państwowych
 • indywidualne podejście do każdego z naszych kursantów … i kursantek 😉
 • absolwenci naszej szkoły mogą się z nami konsultować osobiście lub telefonicznie
 • starannie dobraną kadrę doświadczonych wykładowców, instruktorów nauki jazdy i techniki jazdy
 • na kursach kończących się egzaminem państwowym staramy się nie tylko o jego wynik ale kładziemy również nacisk na  praktyczne  przygotowanie  osób  szkolonych  do  wykonywania zadań transportowych.

…przewaga nad konkurencją

 • posiadamy symulatory tachografów cyfrowych
 • zajęcia praktyczne prowadzimy na ciągniku siodłowym MAN TGX 18.440  XXL  z naczepą
 • dbamy jakość naszych usług – posiadamy certyfikat zarządzania jakością szkoleń ISO 9001-2000

 Czym są szkolenia ADR i jaka jest podstawa prawna?

ADR to europejski zbiór przepisów dotyczących drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych zgodnie z zaleceniami Komisji Narodów Zjednoczonych ONZ. ADR to inaczej międzynarodowy regulamin stosowany w przewozie towarów niebezpiecznych, który omawia zagrożenia jakie powoduje przewóz ładunków niebezpiecznych oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

Materiały niebezpieczne to przedmioty wybuchowe, substancje zapalne, trujące, zakaźne, żrące czy promieniotwórcze. W myśl ADR transport takich ładunków jest zabroniony lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach.

Prawne ramy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych wyznaczają:

 • Umowa ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481).
 • Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych – ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.)
 • Ustawa o transporcie drogowym – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1571 z zm.).
0
osób nam zaufało