Portkierowcy.pl

SZKOLENIA OKRESOWE I KWALIFIKACJE WSTĘPNE

  • badania psychologiczne
  • kwalifikacja wstępna
  • szkolenia okresowe
  • certyfikat kompetencji zawodowych
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • odwołania od kadr ITD
  • ADR, HDS, BHP

Kursy Kwalifikacji Wstępnej

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba w wieku 18 lat

nie posiadająca prawa jazdy kategorii C. Warunki jakie musi spełnić …

CZYTAJ DALEJ

Szkolenia okresowe

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania

świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego …

CZYTAJ DALEJ